Η Ιπποκράτεια Κινησιολογία και η σύνδεσή της με την προσέγγιση του Ιπποκράτη.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Η Ιπποκράτεια Ενεργειακή Κινησιολογία είναι μια ολιστική προσέγγιση της υγείας, βασισμένη στη παράδοση της Εφαρμοσμένης Κινησιολογίας, στο «Θεραπευτικό Άγγιγμα», στη Βιο-Νευρολογία Ενεργειακής Κινησιολογίας και στην κοινή φιλοσοφία της θεωρίας της «Τριάδας της Υγείας». Η θεωρία της «Τριάδας της Υγείας», η οποία προσεγγίζει την υγεία λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς, βιοχημικούς και συναισθηματικούςπαράγοντες, συνδέεται άμεσα με την Ιπποκράτεια θεωρία της Φυσιογνωμικής, κατά την οποία η υγείατου ανθρώπου εξαρτάται από την κατάσταση τωνστοιχείωντης φύσης–φυσικοί παράγοντες, που διαμορφώνουν τα υγρά του σώματος – βιοχημικοί παράγοντες, που επηρεάζουν με τη σειρά τους, ανάλογα με την ποιότητα και την ποσότητά τους, την συμπεριφορά του ανθρώπου – συναισθηματικοί παράγοντες. Η μέθοδος λοιπόν είναι ένα θεραπευτικό ολιστικό σύστημα για την παροχή σωματικής, νοητικής και πνευματικής υποστήριξης. Είναι μία μη-φαρμακευτική, χειροπρακτική μέθοδος που εκτελείται με μη λεκτική ή λεκτική επικοινωνία με το εξεταζόμενο άτομο (δέκτη). Ο εφαρμοστής δίνει εντολές στο δέκτη μέσω ερεθισμάτων του μυικού τόνου σε συγκεκριμένο μυ-δείκτη. Η κάθε αλλαγή στην αντίδραση του μυικού τόνου δείχνει στον εφαρμοστή την συνειδητή ή την ασυνείδητη κατάσταση του δέκτη υποδεικνύοντας άμεσα τους απαραίτητους διορθωτικούς χειρισμούς.

 

Ο χώρος χρησιμοποιεί cookies. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική απορρήτου.