Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest

Η Ιπποκράτεια Ολιστική Αυτοΐαση είναι μία νέα πρωτότυπη μέθοδος ενεργοποίησης των μηχανισμών Αυτοΐασης, Δυτικού τύπου.

Ο άνθρωπος γίνεται ικανός και δυνατός να διαχειρίζεται τους τομείς της ζωής του, όταν αναγνωρίσει, καλλιεργήσει και χρησιμοποιήσει τις Αρετές, ενώ ταυτόχρονα θα αυτό-θεραπεύει τα 12 συστήματα του οργανισμού του.

Η Ιπποκράτεια Ολιστική Αυτοΐαση προήλθε από εμπειρίες, πολυετή προσωπική έρευνα του Ιπποκράτειου λόγου, πνευματική εκπαίδευση και επιστημονικές γνώσεις.

Η μέθοδος λαμβάνοντας υπ’ όψη τα 4 υλικά επίπεδα της υπόστασης – νοητικό, συναισθηματικό, ενεργειακό, φυσικό – προσφέρει συμβουλευτική και υπηρεσίες στους αντίστοιχους τομείς: Σπουδή Δυναμικής Εξέλιξης, Ψυχοερμηνευτική Μάλαξη, Ενδυναμωτική Άσκηση και Ιπποκράτεια Διατροφή.

Στην Σπουδή Δυναμικής Εξέλιξης εντάσσεται το δρώμενο «Ο Δρόμος της Χαράς». Στοχεύει στην εμπέδωση της νέας αντίληψης για την αξία της ζωής και αποτελείται από τις εξής 3 ενότητες:

Στην πρώτη ενότητα διδασκόμαστε τα μαθήματα της κατεύθυνσης. Στην δεύτερη ενότητα τα μαθήματα του παίρνωκαι στην τρίτητα μαθήματα του δίνω.

Ιπποκράτεια

Η μέθοδος εμπνεύστηκε από την Ιπποκράτεια Φυσιογνωμιστική, την Ολιστική ερμηνεία περί υγείας και την δυναμική της Αυτοΐασης.

Η Φυσιογνωμιστική θεώρηση μας μαθαίνει τις σχέσεις των στοιχείων της φύσης, των χυμών του σώματος και των 12 συστημάτων του οργανισμού.Σ’ αυτή την θεώρηση αρχίζουμε να αναγνωρίζουμε την αλληλοεπιρροή του φυσικού – ενεργειακού σώματος με την συναισθηματική-νοητικήσυμπεριφορά. Μέσω αυτής της ειδικής γνώσης μπορούμε να παρατηρούμε τον μηχανισμό όπου η βιοχημεία γίνεται συμπεριφορά.

Η Φυσιογνωμιστική σύμφωνα με την Ιπποκράτεια θεώρηση ξεχωρίζει 4 ιδιοσυγκρασιακές ταυτότητες, τόσο στον σωματότυπο όσο και στην συμπεριφορά, τον“Φιλήσυχο – Φλεγματικό”, “Τέλειο – Μελαγχολικό”, “Ισχυρό- χολερικό”, “Χαρούμενο – Αιματικό”.

Επομένως έχουμε να γνωρίσουμε:

1. τον Φιλήσυχο – Φλεγματικό που από το φυσικό πεδίο της Γης εκφράζει στην συμπεριφορά του τη σταθερότητα της. Η ενέργεια του στοιχείου της γης επηρεάζει και την ποιότητα της λέμφου στο υλικό πεδίο. Η λέμφος είναι το υγρό που σχηματίζεται από το λεύκωμα, καθαρίζει το περίσσευμα του μεσοκυττάριου υγρού των ιστών, μεταφέρει λιπαρές ουσίες για την διάσπαση των τροφών και λευκοκύτταρα για την άμυνα του οργανισμού. Κατά τον Ιπποκράτειο λόγο η λέμφος ονομάζεται «φλέγμα». Στην ψυχοερμηνευτική η λέμφος συμβολίζει τις εσωτερικές συγκρούσεις για τη ματαιότητα ή την αξία που προκύπτει σε κάθε συνέπεια των στιγμιαίων αποφάσεων της καθημερινότητας μας. Η υγιής λέμφος συνθέτει την προσωπικότητά μας με χαρακτηριστικά όπως: Λογικός, Προσαρμοστικός, Δεκτικός, Ευγνώμων, Πράος.

2. τον Τέλειο – Μελαγχολικό που από το ενεργειακό πεδίο του Νερού εκφράζει στην συμπεριφορά του την κινητικότητα του.Η ενέργεια του στοιχείου του νερού επηρεάζει και την ποιότητα των ορμονών στο υλικό πεδίο. Οι ορμόνες είναι χημικές ουσίες – πληροφορίες που παράγονται σε μικρές ποσότητες σε ορισμένες περιοχές του σώματος, και μεταφέρονται σε άλλες με την κυκλοφορία του αίματος για την επίτευξη της επικοινωνίας του νευρικού και του ενδοκρινικού συστήματος με στόχο την ρύθμιση και την ολοκλήρωση των ζωτικών λειτουργιών. Στο μέγιστο ογκομετρικό ποσοστό τους δημιουργούνται από το 2% του παγκρεατικού υγρού όπου πιθανόν αυτό το υγρό ο Ιπποκράτης ονόμαζε «μέλανα χολή». Στην ψυχοερμηνευτική οι ορμόνες συμβολίζουν την δημιουργική έκφραση των συναισθημάτων που από έλλειψη αυτογνωσίας, από φόβο ή από πείσμα αρνιόμαστε να εκδηλώσουμε. Οι υγιείς ορμόνες συνθέτουν την προσωπικότητά μας με χαρακτηριστικά όπως: Οργανωτικός, Συντονισμένος, Ακριβής, Εξευγενισμένος, Μελετητής.

3. τον Ισχυρό – Χολερικό που από το συναισθηματικό πεδίο της φωτιάς εκφράζει στην συμπεριφορά του την ορμή της. Η ενέργεια του στοιχείου της φωτιάς επηρεάζει και την ποιότητα της ηπατικής χολής στο υλικό πεδίο. Η ηπατική χολή είναι το υγρό, το οποίο εκκρίνεται από τα ηπατικά κύτταρα και συμβάλλει στην γαλακτωματοποίηση των λιπών. Κατά τον Ιπποκράτειο λόγο η ηπατική χολή ονομάζεται «ωχρά χολή». Στην ψυχοερμηνευτική εκφράζει την ικανότητα επίτευξης στόχων αλλά και τα καταπιεσμένα συναισθήματα πίσω από την ακούσια ή εκούσια απραξία μας. Η υγιής χολή συνθέτει την προσωπικότητά μας με χαρακτηριστικά όπως: Πολυμήχανος, Δραστήριος, Ακατάβλητος, Σίγουρος, Τολμηρός.

4. τον Χαρούμενο – Αιματικό που από το νοητικό πεδίο του αέρα εκφράζει στην συμπεριφορά του την ελευθερία. Η ενέργεια του στοιχείου του αέρα επηρεάζει και την ποιότητα του αίματος στο υλικό πεδίο. Το αίμα είναι το γενικό θρεπτικό υγρό του σώματος, με το οποίο γίνεται η ανταλλαγή της ύλης στον οργανισμό. Ως «αίμα» αναφέρεται και στον Ιπποκράτειο λόγο. Στην ψυχοερμηνευτική το αίμα αντιπροσωπεύει την αγάπη, την χαρά και την εκτίμηση για την ίδια την ζωή. Το υγιές αίμα συνθέτει την προσωπικότητά μας με χαρακτηριστικά όπως: Αισιόδοξος, Καλοπροαίρετος, Παιχνιδιάρης, Εκφραστικός, Παρακινητικός.

Συνθέτοντας τις διαφορετικές ιδιοσυγκρασιακές πτυχές, διαμορφώνουμε μία μοναδική προσωπικότητα.

Η διαμόρφωση της προσωπικότητας την οποία προτείνει η Ιπποκράτεια Ολιστική Αυτοΐαση αποτελεί το αλληλοσυμπλήρωμα των αντιθέσεων της συμπεριφοράς, η οποία οδηγεί στην Αυτοΐαση. Καθώς εναρμονίζονται οι διαφορετικές ιδιοσυγκρασιακές μας πτυχές εκφράζεται και αναδύεται η Εσωτερική Πνευματική μας φύση.

Η πρακτική της μεθόδου, αναγνωρίζοντας το σωματότυπο, αποκαλύπτει την αρμονική σύνθεση των αντίθετων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας.Η πρακτική της μεθόδου εφαρμόζεται με εξειδικευμένο τεστ Φυσιογνωμίας στα 4 υλικά πεδία της υπόστασης. Στο τεστ διαπιστώνεται ο επικρατέστερος τύπος (από το σύνολο των πεδίων φυσιογνωμιστική και ιδιοσυγκρασία του αντίστοιχου τεστ), ικανός, να γίνει ο κατάλληλος άξονας της εναρμόνισης των πτυχών της προσωπικότητας.

Ο άξονας δομείται από τα 4 υλικά πεδία της υπόστασης. Ξεκινώντας από το φυσικό που αντιπροσωπεύει τη σχέση με τα υλικά αγαθά. Το ενεργειακό που εκφράζει την ενεργειακή κατάσταση. Το συναισθηματικό που εκδηλώνει την ποιότητα των σχέσεων. Το νοητικό που συντονίζει τις ιδέες με τις σκέψεις.

Διευκρινίζοντας στον παρακάτω πίνακα προτείνουμε 4 συνδυασμούς αρμονικών ιδιοσυγκρασιακών τύπων προσωπικότητας.

ΝΟΗΤΙΚΟ/

ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

Φιλήσυχος

Ισχυρός

Χαρούμενος

Τέλειος

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ/

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ισχυρός

Φιλήσυχος

Τέλειος

Χαρούμενος

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ/

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τέλειος

Χαρούμενος

Ισχυρός

Φιλήσυχος

ΦΥΣΙΚΟ/

ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

Χαρούμενος

Τέλειος

Φιλήσυχος

Ισχυρός

ΠΕΔΙΟΤΥΠΟΣ

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ

ΤΕΛΕΙΟΣ

ΦΙΛΗΣΥΧΟΣ

ΙΣΧΥΡΟΣ

Ολιστική

Η Ολιστική, υιοθετεί το όνομα της από το Όλον. Το Όλον εμπεριέχει τα 3 επίπεδα – φυσικό, ψυχικό, πνευματικό – της ανθρώπινης υπόστασης.

Το φυσικό περιλαμβάνει τα 12 συστήματα του οργανισμού στην Δυτική παράδοση, της ανατομίας. Το ψυχικό γεφυρώνοντας, το φυσικό με το πνευματικό κινητοποιεί αποτελεσματικά την ανθρώπινη λειτουργία στους 12 κύριους τομείς της ζωής. Το πνευματικό ζωοποιεί και ενδυναμώνει την ανθρώπινη ύπαρξη με τις Αρετές.

Τα 12 Συστήματα του οργανισμού είναι:

 • πεπτικό – μυϊκό,

 • νευρικό – αναπνευστικό,

 • ουροποιητικό- αναπαραγωγικό,

 • καρδιαγγειακό – αιμοποιητικό,

 • ενδοκρινικό – λεμφικό,

 • ανοσοποιητικό- οστικό.

Οι 12 κύριοι τομείς της ζωής μας είναι:

 • Δικαιοσύνη στο παρελθόν – Κινητικότητα στο χρόνο,

 • Νηφαλιότητα στο παρόν – Μοίρασμα των αγαθών,

 • Συντροφικότητα και Φιλία – Ανάγκη δημιουργικότητας,

 • Προσφορά και Οριοθέτηση – Αγάπη για ζωή,

 • Αναγνώριση ταυτότητας – Επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων,

 • Αναγνώριση έργου ζωής – Αυτοπεποίθηση στην πορεία ζωής.

Οι αντίστοιχες αρετές είναι 48:

 • Ανδρεία, Επίγνωση, Γαλήνη, Νήψη – Προθυμία, Ηρεμία, Αγωνιστικότητα, Θάρρος,

 • Πραότητα, Ησυχία, Ευταξία, Κοσμιότητα – Βούληση, Αυτάρκεια, Επιμέλεια, Πίστη,

 • Ευσέβεια, Μέριμνα, Οσιότητα, Συγχώρεση – Φιλαλήθεια, Περισυλλογή, Φρόνηση, Υπακοή,

 • Ευθύτητα, Σοφία, Μετριοφροσύνη, Καλοπροαίρεση – Ευλάβεια, Μεταμέλεια, Ελεημοσύνη, Ελπίδα,

 • Αγχίνοια, Εγρήγορση, Ευθυμία, Υπομονή – Φιλοσοφία, Σεμνότητα, Ομόνοια, Ειρήνη,

 • Οξυδέρκεια, Παρακίνηση, Ακεραιότητα, Εγκράτεια – Αντοχή, Επιείκεια, Έρωτας, Σταθερότητα.

Αυτοΐαση

Αυτοΐαση σημαίνει ότι επιτρέπω στην Δύναμη του Πνεύματος να θεραπεύσει το νόσημα, την ασθένεια ή την αρρώστια που εκδηλώνεται στα 4 επίπεδα της υλικής μας υπόστασης. Κάνουμε αυτό το διαχωρισμό γιατί από την ελληνική γλώσσα γνωρίζουμε ότι:

1) Νόσημα σημαίνει, κραδασμός στο αποτέλεσμα του νου.

2) Ασθένεια σημαίνει, απώλεια σθένους ή ψυχικής δύναμης.

3) Αρρώστια σημαίνει, απώλεια ρώμης ή σωματικής δύναμης.

Η Αυτοΐαση βασίζεται σε 3 βήματα: Καθαρισμός, Αναδόμηση και Συντήρηση.Όταν ο άνθρωπος αποφασίσει με συνείδηση και συνέπεια να κάνει και τα 3 βήματα γεύεται την θεραπεία και την υγεία σε όλα τα επίπεδα.

Υπηρεσίες

(α) Διαγνωστική Ψυχοερμηνευτική μάλαξη, για όποιον θέλει να ερμηνεύσει το σύμπτωμα που του παρουσίαζεται κι έτσι να πάρει το πραγματικό μήνυμα της ψυχής του

(β) Συνεδρίες αυτογνωσίας (συνολικά 3) διάρκειας έως 3 ώρες η κάθε μία, οι οποίες μπορούν να γίνουν και μεμονωμένα,

(γ) Συνεδρίες εξιδεικευμένης Ιπποκράτειας μάλαξης που συνδυάζεται με ηχοθεραπεία με διαπασών και διαλογισμό διάρκειας 90΄ λεπτών

Ο χώρος χρησιμοποιεί cookies. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική απορρήτου.